Merhaba arkadaşlar, bu yazımda sizlere x86 mimarisinde en çok kullanılan assembly komutlarını anlatmaya çalışacağım.

LDI Rd,k
LDI R16,0x27
LDI R23,56
 • LDI komutu, ile elimizde bulunan k sabitini Rd registerına yükleyebiliriz. Bu işlemlerde R16 ve R24 aralığındaki registerları kullanırız.

  R16 registerına 0x27 hexadecimal değerini yani 39 sayısını atadık. R23 registerına da 56 sayısını atamış olduk.

ADD Rd,Rs
ADD R25,R9
 • ADD komutu ile iki registerı toplayarak elde ettiğimiz değeri soldaki registerın içinde tutarız.

  Burda R25 ile R9 registerını toplayarak R25 registerının içine değeri atarız.

SUB Rd,Rs
SUB R25,R9
 • SUB komutu ile soldaki registerın değerinden sağdaki registerın değerini çıkararak elde ettiğimiz değeri soldaki registerın içinde atarız.
INC Rd
INC R25
 • INC komutu, increment yani registerın değerini 1 arttırır.
DEC Rd
DEC R25
 • DEC komutu, decrement yani registerın değerini 1 azaltır.
LDS Rd,addr
LDS R25,0x60
 • LDS komutu ile adreste verilen değeri registera yükleriz.
STS addr,Rd
STS 0x60,R25
 • STS komutu ile registerın içindeki değeri sol tarafta belirtilen adrese atarız.

JUMP ve CALL

JUMP: Bu komut ile dallanma gerçekleştiririz. Genellikle döngü ve koşulları sağlamak için kullanırız.

 • RJMP: Relative Jump operand değerimiz o anki konumumuza göre değişiklik gösterir. Program Counter değeri PC= PC+ operand+ 1 dir.
 • JMP: PC= operand direk verilen adrese dallanır.
 • IJMP: PC= Z, z registerının içinde kayıtlı olan adrese dallanır.

CALL: Komutu ile de fonksiyon çağırırız.

İşlemci talimatları sırayla birbiri ardına yürütür. Ama bazen bunu istemeyiz ve JUMP ve CALL komutlarını kullanırız.

Koşullu Dallanma Komutları

 • BRNE komutu, not equal yani bu komuttan önce yaptığımız işlemdeki işlemin sonucu 0 ‘dan farklı ise Zero flagi Z=0 olur ve dallanma gerçekleşir.
  BRNE NEXT
  
 • BRCC komutu, carry clear yani elimizde elde bitimiz yoksa C=0 ise dallanma gerçekleşir.
  BRCC L1
  
 • BRCS komutu, carry set yani elimizde elde bitimiz varsa C=1 ise dallanma gerçekleşir.
  BRCS L1
  
 SBI PORTD, 0
 • SBI komutu Port ‘un ilgili bitini 1 yapar.
  CBI PORTD, 0
  
 • CBI komutu Port ‘un ilgili bitini 0 yapar.
 SBIC PORTD, 0
 • SBIC komutu, Port ‘un ilgili bitine bakar ve o bit 0 ise bir sonraki komutu işletmez.
  SBIS PORTD, 0
  
 • SBIS komutu, Port ‘un ilgili bitine bakar ve bu bit 1 ise bir sonraki komutu işletmez.

 • NOP komutu, bir şey yapmaz program counter ‘ın değerini 1 arttırır. İşlemciyi yorar.
 • COM komutu, registerının değerinin 1 tümleyenini alır.
 • NEG komutu, registerının değerinin 2 tümleyenini alır.

  CP Karşılaştırma Komutları

  Bu komutlar registerların içeriğini değiştirmez. Karşılaştırma işlemlerinde kullanılır.

  CP Rd,Rr ; Rd-Rr
  CPC Rd,Rr ; Rd-Rr-C
  CPI Rd,k ; Rd-k
  CPSE Rd,Rr
  
 • CPSE komutu, Rd ve Rr registerlarının eşitliğine bakar registerlar eşit ise bir sonraki komutu işletmez.

 • CLC komutu, carry bitini doğrudan 0 yapar.
 • SEC komutu, carry bitini doğrudan 1 yapar.
 • MOV komutu, iki registerın içeriğini birbirine kopyalamamızı sağlar.
MOV Rd,Rr
 • SWAP komutu, elimizdeki 8 bitlik sayının nibble(8 bitlik sayının, 4 bitlik kısımlarına denir.) yer değiştirmesini sağlar.
  LDI R16,0xAB
  SWAP R16
  

  R16 registerımızın yeni değeri 0xBA olmuştur.

SBRC R0,7
 • SBRC komutu, registerın belirtilen bitine bakar o bit 0 ise bir sonraki komut atlanır. R0 registerının 7. biti 0 ise bir sonraki komutu atlar.
  SBRS R0,7
  
 • SBRS komutu, registerın belirtilen bitine bakar o bit 1 ise bir sonraki komut atlanır. R0 registerının 7. biti 1 ise bir sonraki komutu atlar.
LDI R16,0xAB
SBR R16,0xF0
 • SBR komutu, registerın belirtilen bitlerini set etmemize 1 yapmamıza yarar.

  R16 registerının yeni içeriği 0xFB olmuştur.

LDI R16,0xAB
CBR R16,0xF0
 • CBR komutu, registerın belirtilen bitlerini clear etmemize 0 yapmamıza yarar.

  R16 registerının yeni içeriği 0x0B olmuştur.

 • ADC komutu, 2 registerın içeriklerini toplar ve önceki işlemlerden elimizde carry varsa, carry bitini de ekler.
 • SBC komutu, 2 registerın içeriklerini çıkarır ve önceki işlemlerden elimizde carry varsa, carry bitini de çıkarır.

 • EOR komutu, iki register ile XOR işlemi yapar.
  EOR R16
  

  Şeklinde bir yazım olursa registerı kendi ile XOR lamış oluruz ve registerın içeriği 0 olur.

Yazım burada bitti okuduğunuz için teşekkür ederim :) Yanlış olduğunu düşündüğünüz veya anlamadığınız bir yer olursa bana sorabilirsiniz :))